21-02-2014
2014

Khangser Rinpoche hướng dẫn hành trì 14 mật giới sau khi nhận quán đảnh Kim Cang Thừa.

TP.HCM, ngày 21/02/2014.

MƯỜI BỐN MẬT GIỚI

Tôn Sư KHANGSER RINPOCHE chú giải

 

Như Thị Thất, ngày 21/02/2014

 

Trước tiên, tôi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Quý vị biết chủ đề của ngày hôm nay là gì không? Nếu quý vị không biết chủ đề là gì, tôi sẽ nói bất cứ điều gì tôi muốn [Rinpoche cười].

Như tôi từng nói trước đây, ở Việt Nam, quý vị nhận quán đảnh nhưng không biết rằng sau khi nhận quán đảnh, chúng ta phải hành trì mười bốn mật giới. Nhận quán đảnh nhưng không biết về mười bốn mật giới thật sự là một hiểm họa rất lớn. Nhận quán đảnh và hành trì Kim Cang Thừa (Vajrayana) là một trong những con đường nhanh nhất dẫn đến Phật quả; tuy nhiên, đó cũng chính là con đường nhanh nhất và dễ nhất đưa chúng ta thẳng xuống địa ngục. Quý vị nên biết điều đó. Trong tiếng Anh có một câu nói, “Con ong ngậm mật ở miệng và cũng có kim ở đuôi.” Chúng ta phải thấy được cả hai mặt. Cũng như vậy, khi quý vị thực hành Kim Cang Thừa, đó là con đường nhanh dẫn đến Phật quả nếu quý vị hành trì. Tuy nhiên, nếu quý vị vi phạm một trong mười bốn mật giới, đó sẽ là con đường đưa chúng ta thẳng xuống địa ngục. Những điều này không phải do tôi nói ra mà đã được nhắc đến trong kinh điển. Vài tuần trước, tôi có đi Đầm Sen và trong công viên Đầm Sen có khu vui chơi 18 tầng địa ngục, nếu muốn vào thì chúng ta phải mua vé. Tuy nhiên, nếu thực hành Kim Cang Thừa mà lại vi phạm một trong mười bốn mật giới thì chúng ta không cần mua vé mà vẫn được đi thẳng xuống địa ngục bằng vé miễn phí. Tôi nghĩ trước đây quý vị đã nhận rất nhiều quán đảnh từ các lạt-ma, nhưng quý vị lại không hiểu rõ mười bốn mật giới. Do đó, vài người trong số quý vị đã có sẵn vé miễn phí rồi. Một mặt, chúc mừng quý vị có vé miễn phí mà không phải mua. Mặt khác, quý vị hãy cẩn thận vì địa ngục có nhiều cõi khác nhau, đặc biệt là 18 tầng địa ngục. Ở mỗi cõi ngục đó, thọ mạng kéo dài hàng tỉ năm tính theo thời gian ở cõi người.

Khi chúng ta nhìn vào truyện Harry Potter, nếu Harry Potter thật sự có tồn tại thì trường học và bạn bè của Harry Potter, v.v… sẽ tồn tại. Nếu chỉ một điều trong truyện này không tồn tại thì toàn bộ câu chuyện không tồn tại. Tương tự như vậy, đối với Kim Cang Thừa, nếu quý vị chấp nhận thực hành Kim Cang Thừa thì đó là con đường nhanh chóng dẫn chúng ta đến Phật quả. Tuy nhiên, nếu hành trì không đúng đắn, đó sẽ là con đường rất nhanh đưa chúng ta thẳng xuống địa ngục. Đó là lỗi lầm nghiêm trọng, quý vị phải biết rằng mình đang phạm lỗi. Quý vị phải hiểu rõ điều này.

Ở Việt Nam hiện giờ, quý vị rất thích nhận quán đảnh và trì tụng thần chú, đó chỉ là một mặt của thực hành. Ở mặt kia, có mười bốn mật giới mà chúng ta cần phải hành trì nhưng quý vị không hề biết đến. Nếu vi phạm một trong mười bốn mật giới thì quý vị có vé miễn phí xuống thẳng địa ngục, đây là vé đã được xác nhận. Những điều này không phải do tôi nói. Những điều này đã được ghi trong kinh điển và hôm nay, chúng ta đã có những quyển kinh và những lời trích dẫn được nói bởi các vị tổ thực hành Kim Cang Thừa và các học giả của truyền thừa Na-lan-đà (Nalanda).

 

1

Mật giới thứ nhất:

Khinh chê hoặc phỉ báng đạo sư

Chúng ta không được lăng mạ hoặc nói xấu thầy của mình. Nếu vi phạm điều này, quý vị đã phạm vào một trong mười bốn mật giới. Ở Việt Nam, tôi thấy có một điều rất phổ biến là quý vị đặt ra cùng một câu hỏi cho rất nhiều vị thầy, và quý vị cảm thấy bối rối hơn. Do đó, tôi thường không trả lời những câu hỏi như vậy.

Nếu khinh chê đạo sư, quý vị đã vi phạm mật giới thứ nhất: “khinh chê hoặc phỉ báng đạo sư.” Chúng ta cần phải hiểu được định nghĩa của “đạo sư.” Trong quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay có nhấn mạnh về việc “phân tích vị thầy.” Nếu đệ tử không phân tích vị thầy, vị thầy cũng không phân tích đệ tử, thì cả thầy lẫn trò cùng đi xuống địa ngục. Vì vậy, quý vị phải phân tích. Giải Thoát Trong Lòng Tay nói rằng khi quý vị nhận quán đảnh từ một vị thầy, vị thầy đó trở thành Kim Cang Đạo Sư của quý vị. Do đó, nếu quý vị nói xấu hoặc lăng mạ vị thầy đó dưới mọi hình thức, quý vị đã vi phạm giới đầu tiên trong mười bốn mật giới. Ở đây, quý vị có thể đọc dẫn chứng trong quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay (trang 394-395):

“Một người đã bỏ thầy, dù có tu hành bao nhiêu, cũng chỉ đi đến địa ngục. Mật điển Trang Hoàng Tâm Kim Cương nói:

Người nào khinh chê bậc thầy không lỗi của mình,

Thì dù tu tập bao nhiêu mật điển,

Dù có bỏ ngủ, tránh xa mọi tụ hội,

Tu hành trong một ngàn kiếp,

Cũng chỉ đạt đến địa ngục.”

Khi thực hành Kim Cang Thừa, nhận quán đảnh có một mặt lợi lạc, nhưng còn một mặt khác chúng ta cũng phải thận trọng và nên thông hiểu. Chính vì vậy, nếu nhận quán đảnh và mong muốn nhận lợi lạc mà không thông hiểu cả hai mặt, đó là một việc làm rất nguy hiểm.

Nếu ai khinh chê bậc thầy không lỗi của mình thì người đó phạm vào lỗi lầm rất lớn. Quý vị phải hiểu Giải Thoát Trong Lòng Tay mô tả thế nào về một “vị thầy hoàn hảo.” Nếu bậc thầy có lỗi lầm, quý vị cần giữ khoảng cách với vị ấy. Để biết một vị thầy có phải là “vị thầy hoàn hảo” hay không, quý vị phải căn cứ vào ba điểm: (1) kiến thức của thầy về Phật pháp, (2) đạo đức của thầy qua việc trì giới, và (3) kinh nghiệm của thầy.

Nếu đạo sư là một vị thầy hoàn hảo và dạy chánh pháp nhưng quý vị lại không nghe theo, ngược lại còn khinh chê và phỉ báng bậc thầy, khi đó quý vị sẽ có một vé tốt nhất, miễn phí và dễ dàng nhất, để đi đến đâu thì quý vị đã biết. Nếu nhận nhiều quán đảnh từ nhiều bậc thầy khác nhau, quý vị phải hành trì thêm nhiều thệ nguyện hơn. Khi nhận quán đảnh, có thể quý vị nghĩ đó là một trò chơi. Tuy nhiên, một khi quý vị đã phá vỡ một trong những mật giới này, nó chẳng còn là trò chơi nữa, mà “cũng chỉ đạt đến địa ngục.” Cũng như trong mật điển Trang Hoàng Tâm Kim Cương nói:

Người nào khinh chê bậc thầy không lỗi của mình,

Thì dù tu tập bao nhiêu mật điển,

Dù có bỏ ngủ, tránh xa mọi tụ hội,

Tu hành trong một ngàn kiếp,

Cũng chỉ đạt đến địa ngục.

Đó là kết quả nếu vi phạm mật giới đầu tiên.

 

2

Mật giới thứ hai:

Khinh chê giáo huấn về mật giới

Nếu quý vị nói rằng mình không cần giữ mật giới sau khi nhận quán đảnh, quý vị đang lăng mạ mật giới. Đó là mật giới thứ hai. Quý vị có rõ không?

Khi quý vị vi phạm bất cứ mật giới nào, chỉ có một cách tịnh hóa là tiến hành tự quán đảnh. Làm thế nào để tự quán đảnh? Tôi nghĩ sẽ không hướng dẫn trong đợt này. Có lẽ tôi sẽ hướng dẫn trên lớp skype, hoặc tôi sẽ suy nghĩ sau, hoặc tôi chỉ hướng dẫn cho vài học trò.

Mật giới thứ ba hệ trọng hơn, và khó khăn hơn để hành trì.

 

3

Mật giới thứ ba:

Không cần thiết nhưng lại phê phán đạo hữu kim cang, những người cùng nhận quán đảnh với mình từ một vị thầy

Những người cùng nhận quán đảnh với quý vị từ một vị thầy sẽ trở thành đạo hữu kim cang của quý vị. Nếu nói xấu đạo hữu kim cang của mình một cách không cần thiết thì quý vị đã phạm vào mật giới thứ ba. Trong Bổn Sư Du Già Lục Thời Tu Pháp có nói đến điểm này. Tôi nghĩ rằng quý vị đã có vài vé miễn phí [Rinpoche cười]. Trong tiếng Anh có một câu nói “Vô minh là hạnh phúc, nếu chúng ta không biết gì hết.” Nhưng Đức Phật lại nói khác rằng “Vô minh là đau khổ.” Vô minh là hạnh phúc hay đau khổ? Tôi sẽ kể một câu chuyện.

Một buổi nọ, trong tu viện Sera ở Ấn Độ, tôi đi bộ trên con đường trong tu viện. Ở Nam Ấn có rất nhiều rắn. Khi đó, tôi đang đi cùng đệ tử trên một con đường rất hẹp, hai bên là tường cao. Tôi đã đi qua một đoạn, nhưng đệ tử của tôi vẫn không đi theo tôi mà chỉ đứng nhìn. Tôi quay lại nhìn và thấy đệ tử không đi theo, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Người đệ tử chỉ nhìn tôi, chỉ vào một con rắn và nói tôi đã đi qua rất gần con rắn mà không biết. Tôi đã không nhìn thấy con rắn và không biết rằng mình đã đi rất gần con rắn. Đó không phải là một con rắn thường mà là một con rắn hổ mang. Khi đó, đệ tử nói với tôi, “Ồ Rinpoche, Ngài đã không biết có rắn,” và anh ta nói “Vô minh chính là hạnh phúc.” [Rinpoche cười] Nếu con rắn cắn vào mặt tôi thì vô minh không còn là hạnh phúc nữa, vô minh chính là đau khổ. Trên phương diện ngắn hạn, vô minh là hạnh phúc; nhưng về mặt dài hạn thì vô minh là đau khổ.

Do đó, nếu không biết về mật giới, nếu vô minh về mật giới, khi nhận quán đảnh quý vị có thể cảm thấy vui sướng vì không biết rằng phải hành trì mật giới, đó là hạnh phúc ngắn hạn; tuy nhiên, về dài hạn đó chính là đau khổ. Sau khi nhận quán đảnh, nếu vi phạm mật giới, quý vị hãy hỏi đạo sư của mình cách thức tịnh hóa những lỗi lầm đó. Đây chính là mật giới thứ ba.

Bây giờ, quý vị có thể thấy mình có nhiều vé miễn phí hơn nữa. Quý vị có thấy vấn đề này hệ trọng đến mức nào không? Để biết rõ hơn về điều này, quý vị có thể đọc quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay. Trong quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay có trích dẫn lời dạy của Đức Phật và các vị học giả Nalanda.

 

4

Mật giới thứ tư:

Từ bỏ phát tâm từ bi với mọi chúng sinh hữu tình

 

5

Mật giới thứ năm:

Không hành trì tâm bồ-đề

Tâm bồ-đề có hai loại. Từ bỏ cả hai loại tâm bồ-đề tức là vi phạm mật giới thứ năm. Quý vị rất thích nhận quán đảnh nhưng lại không biết cách thực hành tâm bồ-đề. Đó là điều cực kỳ nghiêm trọng và đáng ngại khi nhận quán đảnh. Khi quý vị từ bỏ và không thực hành hai loại tâm bồ-đề, khi đó quý vị đã phạm vào mật giới thứ năm.

 

6

Mật giới thứ sáu:

Bắt lỗi lời Phật dạy trong kinh điển hiển giáo lẫn mật giáo

Khi bắt lỗi lời dạy của Đức Phật thì quý vị sẽ phạm vào mật giới thứ sáu. Khi nhận quán đảnh, quý vị cũng đồng thời thọ mật giới. Nếu thọ mật giới nhưng quý vị lại làm ngược lại những điều này, đó chính là vi phạm mật giới. Nếu không nhận quán đảnh thì quý vị không thọ mật giới. Nếu không nhận quán đảnh và vi phạm những điều này thì quý vị không phá vỡ bất cứ giới nguyện nào cả.

Có ba loại địa ngục, 18 tầng địa ngục gồm: 8 ngục nóng, 8 ngục lạnh, 2 ngục cận biên. Đôi lúc, tôi cảm thấy ngục lạnh có vẻ tốt hơn ngục nóng một chút. Nếu quý vị có thể chọn, tôi khuyên nên chọn ngục lạnh [Rinpoche cười]. Có một điểm chúng ta nên nghĩ đến, “Liệu ngày mai đến trước hay địa ngục đến trước?” Không ai ngoài Đức Phật biết được điều này. Khi đi ngủ ai cũng muốn khi phải thức dậy vào ngày mai thì mình vẫn còn sống. Tuy nhiên, không một ai biết trước ngày mai chúng ta thấy ánh mặt trời trước hay thấy địa ngục trước. Chỉ có Đức Phật nói được. Khi quý vị vi phạm những mật giới này, pháp hành tịnh hóa Kim Cang Tát Đỏa không có tác dụng. Tội lỗi và vi phạm mật giới là hai điều hoàn toàn khác nhau. Quý vị có cảm thấy bối rối không? Quý vị bối rối vì không hề biết những điều này. Bây giờ quý vị đã biết vô minh là hạnh phúc hay vô minh là đau khổ. Khi nhận quán đảnh thì quý vị nên biết cả hai mặt. Tôi đã dự định giảng những điều này vào lần trước nhưng không có thời gian. Lần này có thời gian tôi mới nói rõ được.

 

7

Mật giới thứ bảy:

Tiết lộ giáo lý thực hành bí mật trong Kim Cang Thừa cho những người chưa học hoặc chưa nhận quán đảnh

Tất cả mọi điều về các quán đảnh mật pháp, đặc biệt là các pháp hành bổn tôn và các tri kiến về bổn tôn, nếu quý vị nói cho những đối tượng không thích hợp thì quý vị đã vi phạm mật giới thứ bảy.

Có ai đã từng phạm mật giới này chưa? Tôi nghĩ quý vị biết rõ mình đã làm gì.

 

8

Mật giới thứ tám:

Khinh chê thân người của chính mình

Khi quý vị nghĩ rằng mình không thể đạt được Phật quả hay không thể thực hành pháp với thân người này, quý vị đã vi phạm mật giới thứ tám.

Như tôi đã nói, quý vị cần biết rằng đối với các giới nguyện, khi phạm giới thì có nhiều phương pháp tịnh hóa khác nhau. Đây là mật giới, phương pháp tịnh hóa là tiến hành tự quán đảnh. Cách tiến hành tự quán đảnh tôi sẽ suy nghĩ xem hướng dẫn như thế nào. Quý vị có thể hỏi thầy của mình. Pháp tịnh hóa Kim Cang Tát Đỏa thông thường chỉ để tịnh hóa những ác nghiệp chúng ta đã gây tạo. Nếu chúng ta xét về giới luật tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, khi phạm giới thì pháp hành Kim Cang Tát Đỏa và pháp tự quán đảnh đều không thể tịnh hóa được. Một vị tăng phạm giới tỳ kheo phải sám hối trước 20 vị tăng; một vị ni phạm giới phải sám hối trước 20 vị tăng và 20 vị ni. Tất cả mọi sai phạm đều có những phương pháp tịnh hóa khác nhau.

 

9

Mật giới thứ chín:

Từ bỏ thực hành tánh không

Nếu quý vị chưa từng nhận quán đảnh và chưa từng thọ mật giới, nếu không thực hành tánh không thì không có sai phạm nào. Sau khi đã nhận quán đảnh và đã thọ mật giới, nếu không thực hành tánh không thì quý vị sẽ vi phạm mật giới. Đó là lý do trong đợt này, tôi đã giảng Bát Nhã Tâm Kinh.

Như tôi đã từng nói nhiều lần, đối với quán đảnh và thực hành Kim Cang Thừa, tánh không rất quan trọng. Nếu việc nhận quán đảnh và cố gắng thực hành Kim Cang Thừa không dẫn quý vị đến Phật quả thì nó có thể đưa quý vị xuống địa ngục. Quý vị phải vô cùng thận trọng. Một điều tốt là nếu muốn tham quan 18 tầng địa ngục ở Đầm Sen, quý vị phải mua vé; nhưng ở đây chúng ta có thể xuống địa ngục mà không cần phải trả tiền. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận. Thăm địa ngục ở Đầm Sen khoảng một đến hai giờ đồng hồ có thể ổn thỏa, nhưng khi đã rơi vào địa ngục thì phải trải qua hàng tỉ năm ở đó. Chúng ta nên cẩn thận.

 

10

Mật giới thứ mười:

Thân cận người độc hại

Điều này được phiên dịch trực tiếp từ Tạng ngữ. Quý vị phải hiểu thế nào là người độc hại. Người độc hại là những người khinh chê những thực hành Phật pháp của mình, đặc biệt là những thực hành mật thừa, và khinh chê vị thầy của chính mình. Thân cận người độc hại là mật giới thứ mười.

 

11

Mật giới thứ mười một:

Không ghi nhớ quan kiến về tánh không

Chúng ta rõ điều này không? Không ghi nhớ những quan điểm về tánh không hoặc không thực hành tánh không là một mật giới.

Nếu chúng ta chưa nhận quán đảnh và chưa thọ mật giới, không có gì sai trái nếu không thực hành tánh không. Sau khi nhận quán đảnh và thọ mật giới, nếu không thực hành tánh không thì đó là vi phạm mật giới. Điều đó trở thành một lỗi lầm nghiêm trọng.

Buổi giảng hôm nay không vui vẻ chút nào, có phải không? Nhiều người có quá nhiều vé miễn phí đi đến những nơi xấu. Tôi cảm nhận rằng “Vô minh chính là đau khổ,” và đó là điểm quan trọng. Tôi không phải là người nói rằng vô minh là hạnh phúc. Tôi nói như Đức Phật đã dạy, “Vô minh chính là đau khổ.” Khi chúng ta bị đọa địa ngục và đau khổ thì đã quá muộn màng. Hiện tại vẫn còn chưa muộn. Hiện giờ chúng ta có rất nhiều điều để làm, nhưng làm bằng cách nào lại là một câu hỏi khác. Tôi sẽ xem xét thời gian, con người… rồi sẽ nói với quý vị. Nếu không xem xét, tôi cũng sẽ có một vé. Tôi không hề muốn như vậy.

Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết về những mật giới này, tôi khuyên quý vị nên đọc Bổn Sư Du Già Lục Thời Tu Pháp. Sẽ có một số phần luận giải dần dần được dịch ra tiếng Việt. Tôi rất tiếc rằng không có nhiều kinh điển được dịch sang tiếng Việt. Do đó, quý vị không biết về nhiều điều, chẳng hạn những mật giới này, vì quý vị không có nguồn kinh điển để tham khảo. Vì vậy, Dipkar có một nhóm dịch thuật để dịch kinh điển sang tiếng Việt nhiều hơn nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu này trong vòng năm đến mười năm sau. Vừa rồi có nhiều người nói với tôi rằng họ đã lớn tuổi nên muốn học pháp chuyển di tâm thức. Tuy nhiên, nếu quý vị đã phá vỡ một trong mười bốn mật giới này thì ông nội của pháp chuyển di tâm thức cũng không thể nào cứu quý vị. Tôi không nói những điều này, mà những điều này được ghi trong kinh điển.

Mật điển nói rằng nếu quý vị nhận quán đảnh, thực hành Kim Cang Thừa và không hề phạm mật giới thì quý vị có thể đạt được Phật quả trong mười sáu đời. Do đó, bây giờ quý vị đã thấy chúng quan trọng như thế nào rồi. Điều hệ trọng là, cho dù quý vị biết hay không biết mật giới, khi đã phạm mật giới thì không có gì khác biệt. Các bạn có rõ không? [Rinpoche nói tiếng Việt “Các bạn có rõ không?”] Nếu quý vị đã hiểu rõ thì phần việc của tôi đã hoàn tất. Tôi thấy lần này quý vị rất tập trung vào chủ đề tôi đang nói, vì quý vị đã nhận rất nhiều vé miễn phí rồi. Chúng ta đã xong mười một mật giới.

(Ni sư nói, “Quý vị có nhiều vé VIP đi xuống địa ngục.” [đại chúng cười])

 

12

Mật giới thứ mười hai:

Đưa thông tin sai lệch làm thối thất hoặc hủy hoại tín tâm vào Phật pháp và giáo pháp mật thừa của người khác

Nếu có người có tín tâm mãnh liệt vào Phật pháp và giáo pháp Kim Cang Thừa, nhưng quý vị lại đưa ra thông tin sai lệch khiến cho tín tâm của họ bị thối chuyển hoặc bị hủy hoại, thì quý vị đã phạm mật giới thứ mười hai. Lý do là rất nhiều người không thông hiểu giáo pháp đúng đắn nhưng lại hay nói cho người khác nhiều điều. Đôi khi, họ sẽ gặp những người có tín tâm vào Phật pháp. Khi những người có tín tâm nghe họ nói, tín tâm của những người đó sẽ bị hủy hoại. Chính vì vậy, đây là một vi phạm rất hệ trọng.

Do đó, Đức Phật đã dạy rằng khi nhận một vị làm thầy, chúng ta phải kiểm tra xem vị đó có đầy đủ kiến thức về Phật pháp hay không. Có lẽ quý vị nên hỏi thầy của mình, “Thầy có những phẩm tính nào, có những bằng cấp nào?” Một lần nọ ở đại sứ quán Đài Loan, tôi muốn nhập cảnh vào Đài Loan và họ hỏi tôi “Thầy muốn vào Đài Loan để làm gì?” Tôi nói rằng “Tôi vào Đài Loan để giảng pháp.” Họ hỏi tôi “Thầy có phẩm chất gì về Phật pháp để giảng pháp, có những bằng cấp nào?” Tôi đã nói rằng “Tôi đã học xong tiến sĩ Phật học.” và tôi đã cho họ xem bằng cấp của tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Sau đó, tôi cảm thấy đó là một điều hay. Bằng cách này thì họ sẽ biết phẩm tính của một người ra sao. Khi quý vị không thông hiểu đúng đắn về Phật pháp mà lại nói ra những điều sai trái, nếu người khác nghe được thì tín tâm của họ sẽ bị thối thất hoặc bị hủy hoại. Khi đó, quý vị đã phạm mật giới thứ mười hai.

 

13

Mật giới thứ mười ba:

Không hành trì đúng đắn những thệ nguyện về mối liên hệ giữa thầy và trò

Khi thầy nói những điều đúng với chánh pháp, nếu quý vị không làm theo thì quý vị đã phá vỡ thệ nguyện. Nếu thầy bảo chúng ta làm những điều không tốt, chẳng hạn như giết hại động vật, đó hoàn toàn là tội lỗi nên quý vị có quyền không nghe theo. Nếu thầy bảo chúng ta trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum 100 biến, dù làm được nhưng quý vị lại không làm theo, khi đó quý vị vi phạm thệ nguyện giữa thầy và trò

Trong mật điển có những điều được gọi là thệ nguyện (samaya). Khi quý vị vi phạm thệ nguyện giữa thầy và trò thì điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng. Quý vị có thể thấy vị đệ tử giỏi nhất của Milarepa là Rechungpa. Trên thực tế, Rechungpa đã có thể đạt được Phật quả trong một đời, nhưng Rechungpa đã vi phạm thệ nguyện giữa thầy và trò ba lần. Cho nên, Rechungpa chỉ có thể đạt được Phật quả sau đó ba đời.

Không tuân theo những thệ nguyện chính là vi phạm mật giới. Mật giới hệ trọng nhất chính là mật giới đầu tiên: khinh chê hoặc phỉ báng đạo sư. Đó là mật giới nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, chúng ta cần biết một điểm. Nếu vị thầy khuyên chúng ta làm những điều ngược với giáo pháp, đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. Nếu vị thầy làm những điều phù hợp với giáo pháp nhưng quý vị lại tìm lỗi nơi thầy mình, đó là lỗi lầm rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ tôi đã gặp vài vấn đề ở điểm này. Khi tôi tuân thủ nghiêm ngặt giáo pháp, một vài đệ tử không vui vì điều đó. Tuy nhiên, tôi không quan tâm họ cảm thấy thế nào, vì tôi hoàn toàn không muốn nhận vé miễn phí. Đó là sinh mạng của tôi và tôi phải tự cứu mình khỏi rơi vào địa ngục. Do đó, tôi tuân thủ giáo pháp rất nghiêm ngặt. Có một điều rất rõ ràng ngay từ đầu, “Quý vị có biết ai là người có thể cứu quý vị khỏi rơi vào địa ngục không? Chính là bản thân quý vị.” Chỉ có quý vị mới có thể cứu mình ra khỏi địa ngục. Không ai khác làm được chuyện đó. Chính vì vậy, khi quý vị làm gì hoặc thực hành bất cứ điều gì, điều quan trọng là quý vị phải hiểu trọn vẹn vấn đề một cách đúng đắn.

 

14

Mật giới thứ mười bốn:

Khinh chê nữ giới

Khi quý vị nói rằng tất cả người nữ đều xấu thì quý vị đang vi phạm mật giới thứ mười bốn. Nếu quý vị khinh chê một người nữ thì quý vị không vi phạm vào mật giới. Tuy nhiên, tôi không nói rằng quý vị hãy khinh chê người nữ. Nếu quý vị nói rằng nữ giới không thông minh hoặc những điều tương tự, nếu quý vị chỉ trích nữ giới nói chung, thì quý vị phạm vào mật giới thứ mười bốn. Đó là điểm khác biệt giữa mật giới của Phật giáo và ngoại đạo.

Tôi đã hoàn tất phần hướng dẫn mật giới. Lúc 8h tôi có phần kiểm tra những học trò của tôi. Đến bây giờ quý vị đã biết mình có bao nhiêu vé miễn phí rồi. Đây chỉ là đèn cảnh báo thôi. Phải làm gì tiếp theo lại là một câu hỏi khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu cả hai mặt của vấn đề. Bây giờ tôi sẽ dành vài phút cho phần hỏi đáp.

 

HỎI––ĐÁP

Hỏi: Thưa thầy, mật giới thứ ba là không được nói xấu, nói dối, phê phán một cách không cần thiết đối với những bạn hữu đã nhận quán đảnh cùng một vị thầy, nhưng nếu mà người đó thật sự có lỗi, nói để họ sửa sai, nói để cảm thông, đính chính, thì có lỗi lầm gì không?

Thưa Ngài, chúng con đến đây xin Ngài dạy cho pháp tự quán đảnh, tụi con rất mong điều đó nhưng Ngài nói phải xem xét lại. Nếu tất cả mọi người đồng ý thì vỗ tay ạ, vì tụi con có nhiều vé miễn phí quá rồi.

Rinpoche: Tất cả các vị thầy, khi trở thành thầy của ai đó đều phải nhận trách nhiệm. Khi tôi đã nhận trách nhiệm thì đệ tử cũng phải nhận trách nhiệm của họ. Hôm qua chúng tôi có một kinh nghiệm rất lạ. Tôi sẽ không nói ở đây vì đó là trường hợp đặc biệt trong nhóm chịu trách nhiệm của Dipkar, và đó cũng là một tình huống rất khó xử. Do đó, nói về pháp tự quán đảnh, vị thầy phải nhận trách nhiệm và đệ tử cũng phải nhận trách nhiệm. Nhiều người đến đây chỉ để nghe xem có gì mới hay không, vậy thì tôi chỉ nói những điều mới cho họ nghe. Với những ai đến đây với tín tâm chân thật và tinh thần phụng sự vị thầy, tôi sẽ dạy họ pháp tự quán đảnh. Chúng tôi biết rằng có một số người đến đây chỉ để xem có điều gì mới hay không, những người đó hoàn toàn không nhận trách nhiệm của một người đệ tử, vì vậy tôi cũng không cần nhận trách nhiệm của một vị thầy. Mật điển có nói rõ rằng vị thầy phải xem xét xem một người có đủ phẩm tính để trở thành một vị đệ tử hay không. Tôi hiểu rằng phần lớn những người đến đây có tín tâm thật sự để học pháp. Do đó, tôi sẽ hướng dẫn pháp tự quán đảnh sau phần kiểm tra học trò.

Về mật giới thứ ba, nếu quý vị có ước muốn giúp người khác cải thiện thì quý vị không phạm giới. Nếu quý vị có động cơ làm tổn thương người khác thì quý vị đã phạm mật giới thứ ba.

 

Hỏi: Nếu vi phạm ngũ giới thì chúng con sẽ tịnh hóa như thế nào? Vì con trong lúc làm công việc có uống rượu.

Rinpoche: Nếu quý vị uống rượu, điểm này thuộc về Ưu Bà Tắc Giới (Giới Cư Sĩ). Phương pháp tịnh hóa hoàn toàn khác. Phương pháp tịnh hóa giới Ưu Bà Tắc là thọ lại giới. Sau đó, quý vị có thể uống rượu lần nữa, rồi sau đó thọ lại giới.

 

Hỏi: Xin phép thầy cho con đặt câu hỏi. Nam mô A-Di-Đà-Phật. Muốn nhận quán đảnh từ một vị thầy, phải thực hành tánh không. Vậy thực hành tánh không là như thế nào?

Rinpoche: Cô có đến dự buổi giảng Bát Nhã Tâm Kinh của tôi không? Tôi sẽ cho cô hai câu trả lời.

Đầu tiên, thực hành tánh không như thế nào, đó là www.dipkar.com. Câu trả lời này tiết kiệm thời gian.

Thứ hai, cô hãy đọc quyển Giải Thoát Trong Lòng Tay chương nói về tánh không. Quý vị sẽ không hiểu dù quý vị có đọc. Khi quý vị không hiểu, một lần nữa quý vị hãy quay lại www.dipkar.com.