Tựa sách: Làm Chủ Cuộc Đời

Năm xuất bản: 2016

Nhà xuất bản: First News và Hồng Đức

Số trang: 152

 

Nội dung

Lời giới thiệu

Chương 1: Nền Tảng Hạnh Phúc

Chương 2: Bốn Sự Thật Cao Quý

Chương 3: Khổ hay Vui Đều Do Nghiệp

Chương 4: Từ Bi

Chương 5: Trí Tuệ

Chương 6: Sống Hạnh Phúc và Chết Bình An

Chương 7: Quy Y Tam Bảo

Thay lời kết