Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng được thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 2011 tức mồng 1 Tết năm Tân Mão dưới sự chỉ đạo của đại Lạt Ma chuyển thế đời thứ 8 tôn sư Khangser Rinpoche, nhằm hướng dẫn cách tu hành theo giáo pháp của Phật Đà dựa trên học tập, tư duy và thiền quán; đồng thời chỉ ra phương cách làm thế nào để sống một cách đúng đắn và hạnh phúc.

Ngoài ra cơ sở cũng có những công tác xã hội với mục đích cải tiến giá trị đạo đức nhân bản. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng trên phương diện mưu cầu hạnh phúc. Do đó ở đây cơ sở sẽ chuyển tải phương pháp để phát triển sự hạnh phúc trong nội tâm trên tinh thần bất vụ lợi.

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng là một chi nhánh của Cơ Sở Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan Buddhist Heritage Foudation) trụ sở ở Kathmandu, vương quốc Nepal.