Dự Án Hy Mã Lạp Sơn được sáng lập bởi Tôn sư Khangser Rinpoche và tọa lạc trong vùng Hy Mã Lạp Sơn thuộc lãnh thổ Vương quốc Nepal. Tại nơi này trong tương lai sẽ được xây dựng Tu viện Phật giáo với tên gọi “Viện Phật học và Thiền Thangkar Dechen Choling.” Dự kiến các hạng mục xây dựng sẽ hoàn tất và tu viện sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2017.

Tu viện sẽ phục vụ và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp và nhờ đó làm cho thế giới này tốt đẹp hơn cho tất cả chúng sinh. Lấy mục tiêu này làm tôn chỉ duy nhất, tu viện sẽ mở nhiều chương trình tu học Phật pháp khác nhau dành cho tăng sĩ lẫn cư sĩ. Tất cả chương trình tu học, dù là chương trình ngắn hạn, hệ chứng chỉ hay hệ văn bằng, đều có hợp tác với các trường đại học uy tín.

I. Chương trình tu học cho Tăng sĩ

Trong hệ thống tu viện, chương trình Cao học Triết lý Phật học thường kéo dài hơn 20 năm tu học khổ luyện. Tu viện Thangkar Dechen Choling sẽ thu gọn chương trình có từ lâu đời này với mục tiêu các tăng sĩ có thể hoàn thành bậc Cao học Triết lý Phật học trong thời gian 12 năm.

Các phương pháp mở rộng, hoàn toàn phù hợp với chương trình học 20 năm vốn đang được ưa chuộng, sẽ được áp dụng để đào tạo các tăng sinh trở thành những học giả Phật giáo trong tương lai.

Mục tiêu chính của Tu viện Thangkar Dechen Choling là đào tạo những tu sĩ có đầy đủ phẩm chất, kiến thức và kỹ năng về mọi phương diện của triết lý Phật học.

II. Chương trình tu học cho Cư sĩ

Tu viện Thangkar Dechen Choling sẽ mở các chương trình tu học ngắn ngày hệ chứng chỉ (certificate course), hệ văn bằng (diploma course) và cấp bậc (degree course) về Phật pháp và triết lý Phật học cho bất cứ ai không phải là tu sĩ đã xuất gia.

Cơ sở vật chất phục vụ các khóa nhập thất cũng sẽ được trang bị tại tu viện. Các khóa tu nhập thất, bao gồm khóa tu ngắn ngày (10 ngày) hoặc các khóa tu dài ngày (lên đến 03 tháng hoặc hơn) sẽ được tổ chức tại tu viện.

Để không có tu sinh nào gặp trở ngại dù nhỏ nhất trong việc nghe hiểu các bài giảng trong các khóa học, các khóa giảng tại Tu viện Thangkar Dechen Choling sẽ được phiên dịch sang các thứ tiếng phổ biến trên thế giới.

Để có thêm thông tin về Tu viện Thangkar Dechen Choling, vui lòng liên hệ Annie theo địa chỉ email: [email protected].