Tính đến ngày  31.1.2019, Bếp Cơm Yêu Thương Dipkar đã trao tổng cộng 108.615 phần cơm chay miễn phí cho người nghèo tại các địa phương thuộc TPHCM.

Dipkar_A5_slide_TV