03-09-2022
Lamrim 2022
Download MP3

TÓM TẮT BÀI GIẢNG LAMRIM 2022

TUẦN 19 - NGÀY 3/9/2022

CHỦ ĐỀ: LỢI LẠC CỦA QUY Y

(Thầy Khangser Rinpoche hướng dẫn)

- Quy y rất quan trọng vì quy y xác định mình có phải là Phật tử hay không. Quy y chính là cửa ngỏ bước vào đạo Phật.

- Khi phát tâm quy y vào Phật - Pháp - Tăng, đầu tiên ta phải nghĩ đến đối tượng quy y của mình. Khi ta quy y Phật - Pháp - Tăng thì mối liên hệ, sự kết nối giữa mình với Phật - Pháp - Tăng là gì? Kết nối giữa ta với đức Phật hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn của mình. Ta nhìn nhận đức Phật như thế nào thì sẽ quyết định sự kết nối giữa mình với đức Phật ra sao. Thông thường ta nghĩ đến Phật thì chỉ nghĩ đến bức tượng/tranh ảnh Phật. Đối với cách nghĩ như vậy, đức Phật đối với mình chỉ như pho tượng hoặc bức ảnh thôi. Muốn quy y chân thật vào đức Phật, ta hãy nghĩ đến Phật như một người thật thì kết nối giữa ta với Phật sẽ như là kết nối giữa người với người, nhờ đó ta sẽ nhận được sự gia trì rất lớn từ đức Phật.

- Khi đã phát tâm nương tựa đức Phật thì hãy luôn luôn nghĩ có đức Phật ở xung quanh mình hoặc nghĩ có đức Phật trên đỉnh đầu của mình. Khi tin rằng lúc nào cũng có đức Phật ở bên cạnh mình thì ta sẽ luôn nhận được gia trì của đức Phật. Trước khi ngủ, ta nằm trên giường và nghĩ đức Phật đang ở không gian trước mặt mình. Khi ăn, ta nghĩ đức Phật ở trong tim mình, lúc nào ăn thì luôn nghĩ món ngon mình ăn vào sẽ cúng dường lên đức Phật. Đây là cách ta phát tâm nương tựa quy y vào Phật.

- Tuần này ta hãy thực hành nương tựa quy y vào Phật, hãy nghĩ đức Phật như một người thật. Sau đó, hãy phát tâm cầu nguyện với Phật. Khi cầu nguyện với đức Phật, ta nghĩ rằng đức Phật hoàn toàn nghe được lời cầu nguyện của mình. Hãy thay đổi kết nối giữa mình với đức Phật khiến cho kết nối giữa mình với đức Phật trở nên thật hơn. Đây là điểm quan trọng của phần thực hành nương tựa và quy y.

- Khi cầu nguyện với đức Phật, điều quan trọng là đừng kỳ vọng sẽ có được chính xác điều mình mong muốn. Khi không kỳ vọng vào kết quả của lời cầu nguyện, lúc đó mới thể hiện niềm tin hoàn toàn của mình vào đức Phật. Ta có niềm tin hoàn toàn vào đức Phật và nghĩ đức Phật là một người thật và sau đó, cầu nguyện đức Phật. Lúc cầu nguyện, ta kể hết mọi khó khăn của mình, cầu nguyện đức Phật giúp mình vượt qua khó khăn. Sau đó, ta nghĩ đến quy y Pháp. Nghĩa là ta phát tâm thực hành theo những lời chỉ dạy của đức Phật. Khi nương tựa quy y Pháp, ta nghĩ ta sẽ cố gắng hết sức theo khả năng của mình để thực hành theo lời dạy của đức Phật.

- Tâm con người lúc nào cũng có nỗi sợ hãi nào đó, hết sợ điều này rồi đến sợ điều kia sẽ xảy ra với mình. Cách tốt nhất để vượt qua sợ hãi là có niềm tin hoàn toàn vào đức Phật vì đức Phật có thể che chở, bảo vệ mình khỏi nỗi sợ hãi.

- Ở đây có một điểm quan trọng là khi ta cầu nguyện với đức Phật, có thể 50% những điều mình cầu nguyện sẽ không linh ứng. Kể cả khi lời cầu nguyện của mình không được đáp ứng thì cũng đừng có mất niềm tin vào đức Phật, mà phải luôn luôn có niềm tin vào đức Phật. Hãy nghĩ đức Phật như một người thật và ta hãy phát niềm tin thật mãnh liệt vào đức Phật và cầu nguyện đức Phật giúp ta vượt qua những khó khăn hiện tại, nhưng đừng kỳ vọng vào kết quả của lời cầu nguyện. Ta đừng nghĩ đức Phật như máy ATM rút tiền, không phải cứ đưa thẻ vào là có tiền liền. Đức Phật không như vậy, không phải cứ cầu là được như ước nguyện. Tại sao đức Phật không giống như máy rút tiền được? Khi ta rút tiền ở máy ATM, vì đó là tiền có sẵn của mình nên khi ta rút thì lúc nào cũng có. Còn khi cầu nguyện với đức Phật, vì ta không có phước đức, may mắn nên ta sẽ không gặt hái được điều tốt đẹp nếu mình chưa xứng đáng. Cho nên đức Phật không có giống như máy rút tiền.

- Ở phần thực hành nương tựa vào Pháp, ta phải luôn có động cơ là sẽ luôn thực hành theo lời dạy của đức Phật hết sức theo khả năng của mình. Mỗi buổi sáng hoặc bất cứ lúc nào ta soi gương thì đều nghĩ ta sẽ nương tựa vào Pháp và sẽ hết sức làm theo khả năng của mình thực hành theo lời dạy đức Phật.

- Kế tiếp là ta nương tựa quy y Tăng, nghĩa là ta luôn nương tựa và kết giao với những người thực hành đúng theo lời dạy của Phật. Đó là cách nương tựa Tăng đúng đắn.

PHẦN HỎI ĐÁP VỚI THẦY KHANGSER RINPOCHE:

1/ Theo luật mà đức Phật đặt ra cho tu sĩ, các tu sĩ phải nhận bất cứ món gì được cúng dường lên. Thầy nói rằng có người cúng dường lên Thầy món ăn mặn, nhưng vì Thầy ăn chay nên Thầy chỉ ăn rau và bỏ thịt lại, vậy phần thịt thừa đó phải xử lý thế nào?

Rinpoche trả lời: Tôi không nghĩ phải xử lý phần thịt thừa như thế nào, mà chỉ nghĩ bây giờ phải làm như thế nào cho đúng trước đã.

2/ Con có thể quy y với Thầy được không?

Rinpoche trả lời: Sắp tới sẽ có ngày kỷ niệm đức Phật hạ phàm, nghĩa là đức Phật từ cung trời Đâu Suất xuống cõi người thuyết pháp. Đó là một ngày đặc biệt, chắc tôi sẽ chọn ngày đó để tổ chức buổi truyền giới quy y cho những ai muốn quy y với tôi.

3/ Cầu trúng số thì có gì sai không?

Rinpoche trả lời: Khi ta chân thật thì lời cầu nguyện đó là lời cầu nguyện tốt nhất. Nếu như trong thật tâm mình đang rất muốn trúng số mà lại cầu nguyện đức Phật cho con thực hành tốt thì lúc đó ta không có chân thật với bản thân mình. Khi không chân thật thì đó không phải là lời cầu nguyện tốt.

4/ Nếu Phật còn tại thế thì con sẵn sàng cúng dường lên đức Phật, còn bây giờ cúng Phật thì ai nhận?

Rinpoche trả lời: Khi khởi tâm cúng dường lên đức Phật, chắc chắc đức Phật sẽ nhận được. Ví dụ, khi khởi tâm cúng dường một món ăn lên đức Phật, ta hãy nghĩ đức Phật sẽ chấp nhận và sẽ gia trì cho món thực phẩm đó. Thực phẩm đã được cúng dường lên đức Phật và thực phẩm chưa được cúng dường Phật sẽ khác nhau rất nhiều. Thực phẩm đã được cúng dường lên đức Phật đã có sự gia trì của đức Phật nên năng lượng trong thực phẩm đó rất là khác.

5/ Nếu phát khởi tâm ý cúng dường đức Phật thì làm sao biết Ngài có thể nhận được?

Rinpoche trả lời: Ta không cần biết đức Phật có nhận được hay không vì chuyện có nhận được hay không là chuyện của đức Phật, không phải là chuyện của mình. Giống như khi ta yêu thương một người nào đó, chuyện đó không sao cả. Nhưng ta kỳ vọng người đó yêu thương lại mình thì kỳ vọng đó là một cái lỗi rất lớn, vì là căn nguyên bắt đầu những chuỗi đau khổ kế tiếp. Cho nên, khi đã phát tâm cúng dường Phật thì ta đã xong phần việc của mình, còn chuyện Phật có thực sự nhận món cúng dường của mình hay không là chuyện của đức Phật.

6/ Con đã quy y theo phái khác, giờ xin quy y với Thầy có được không và có pháp danh không ạ?

Rinpoche trả lời: Quý vị có thể quy y với tôi, nhưng pháp danh sẽ không có sớm. Quý vị sẽ nhận giới quy y trước, còn pháp danh thì phải kiên nhẫn chờ. Quý vị hãy tự hỏi bản thân mình là khi quy y, giới quy y quan trọng hơn hay tên quy y quan trọng hơn. Nếu giới quy y quan trọng hơn thì cứ quy y với tôi và kiên nhẫn, vui vẻ chờ có tên. Nếu pháp danh quan trọng hơn, thì quy y với tôi rồi mà không có pháp danh thì quý vị sẽ buồn, nên thôi đừng quy y.

7/ Có rất nhiều Phật, vậy con hướng tâm đến Phật nào để cầu nguyện?

Rinpoche trả lời: Quý vị có thể hướng tâm đến bất cứ vị Phật nào. Quý vị cảm thấy gần gũi với vị Phật nào thì hãy cầu nguyện với vị Phật đó. Nếu quý vị hỏi tôi chọn vị Phật nào thì tôi trả lời là Ngài Quan Thế Âm. Quý vị đừng hỏi tại sao tôi lại chọn Ngài Quán Thế Âm.

8/ Khi mới thực hành Phật pháp, con chưa cảm nhận được các nguồn năng lượng. Khi thực hành được một thời gian, con cảm nhận được năng lượng của những người đã mất. Vậy con nên làm như thế nào?

Rinpoche trả lời: Nếu quý vị có cảm nhận được năng lượng của những người đã mất thì điều đó khá tốt. Quý vị hãy phát tâm tốt lành và cầu nguyện điều tốt đẹp đến họ, có thể họ sẽ nhận được lợi ích từ lời cầu nguyện của mình. Không chỉ cầu nguyện cho người đã qua đời, ta cũng cầu nguyện cho gia đình của họ vì những người còn sống rất đau khổ vì mất đi người thân và có thể nỗi đau đó kéo dài trong nhiều năm.

9/ Chúng con có nhiều pháp danh được hay không hay chỉ nên có một pháp danh duy nhất?

Rinpoche trả lời: Quý vị có thể có cả 1.000 pháp danh, thậm chí 10.000 pháp danh. Tuy nhiên, pháp danh không phải là điều quan trọng, mà quan trọng là sau khi quy y rồi, ta phải làm gì để chuyển hóa tâm, thay đổi được từ bên trong của mình.