19-03-2022
Lamrim 2021
Download MP3

TÓM TẮT BÀI GIẢNG LAMRIM TUẦN 51 – NGÀY 19/03/2022

Khangser Rinpoche tiếp tục hướng dẫn Giải Thoát Trong Lòng Tay, Ngày thứ 13, trang 682

• Khuyên tạo nhân thù thắng: Phần này chủ yếu nói về những đức tính thuần thục, nghĩa là làm sao có những đặc tính tốt giúp bạn có thể tu hành (Đọc thêm trong Giải Thoát Trong Lòng Tay)

• Sau khi suy nghĩ về những điều này, hãy thay đổi cách hành xử: gồm 2 phần là giáo lý tổng quát và giáo lý đặc biệt.

1/ Giáo lý tổng quát: Trong những thời thiền quán, bạn phải luôn luôn nghĩ về những thảo luận về thiện và ác. Giữa các thời thiền, bạn phải tinh tấn, tế nhị thay đổi cách hành xử. Đây là phần rất quan trọng để áp dụng thực hành.

- Bài tập: Hãy nhắm mắt lại và nghĩ xem từ sáng đến giờ trong 10 bất thiện nghiệp, bạn đã phạm những ác nghiệp gì? Bạn có phạm sát sinh, nói dối hay nói lời chia rẽ? Bạn có phát tâm sân muốn hãm hại người khác hoặc có phát tâm tham muốn sở hữu đồ vật của người khác? Bạn có nghĩ xấu về người khác hoặc có đi kể 1 hoặc 2 điều gì xấu về người thứ ba? Chỉ cần như vậy là phạm phải ác nghiệp. Nếu bạn thực sự là người thực hành pháp thì phải tính mỗi ngày mình phạm phải bao nhiêu ác nghiệp.

- Hãy ghi nhớ 2 câu được trích trong Tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh: “Từ bất thiện phát sinh đau khổ/ Vậy làm sao để thoát bất thiện?”. Chúng ta phải biết rằng tất cả mọi ác nghiệp đều mang đến kết quả là đau khổ. Để tịnh hóa ác nghiệp, để không phát sinh ra nhiều đau khổ thì có một phương pháp là sám hối. Điều quan trọng trước khi thực hành tịnh hóa ác nghiệp là bạn phải biết được mình đã phạm phải những lỗi lầm gì. Vì đã biết được những lỗi lầm đã phạm nên bạn thực hành những phương pháp để tịnh hóa ác nghiệp. Sau này bạn quyết tâm sẽ không phạm phải những lỗi lầm đó nữa. Còn bây giờ nếu bạn không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì thì bạn không có được quyết tâm từ bỏ những lỗi lầm đã phạm.

2/ Giáo lý đặc biệt: thanh lọc bản thân nhờ 4 năng lực.

- Để tịnh hóa ác nghiệp, cần có 4 năng lực thực sự của một pháp sám hối.

+ Năng lực đầu tiên là năng lực từ bỏ: ân hận về những lỗi lầm đã phạm phải. Để ân hận về những lỗi lầm của mình, chuyện quan trọng đầu tiên bạn cần nhớ rõ là bạn đã phạm những lỗi lầm nào.

+ Năng lực thứ 2 là áp dụng các biện pháp đối trị bằng cách tạo thiện nghiệp như đọc kinh Phật… Bạn có thể đọc bất kỳ loại kinh Phật nào để giúp thanh tịnh mọi ác nghiệp như Bát Nhã Tâm Kinh hoặc Kinh Kim Cang. Bạn cũng có thể đọc tụng bài kệ quy y để sám hối.

+ Năng lực thứ 3 là chừa bỏ tà hạnh: bạn nghĩ rằng “tôi sẽ không phạm phải lỗi lầm đó nữa”.

+ Năng lực thứ 4 là năng lực của nền tảng: bạn thực hiện cả 3 năng lực ở trên trước chư Phật, hay Ruộng Phước. Hãy nghĩ là bạn ân hận những lỗi lầm của mình, rồi áp dụng phương pháp đối trị, sau đó hứa sẽ chừa bỏ không phạm phải lỗi lầm đó nữa. Bạn sẽ tiến hành tất cả 3 bước này trước đức Phật và đức Phật sẽ chứng minh cho nỗ lực sám hối của bạn.

- Điều quan trọng chúng ta cần phải ghi nhớ là một phương pháp sám hối hiệu quả đòi hỏi phải có 4 năng lực đầy đủ như trên.

- Bất cứ lúc nào nghĩ đến chuyện sám hối, bạn hãy quán tưởng có đức Phật hoặc Ruộng Phước ở trước mặt mình và nghĩ đến những lỗi lầm mình đã phạm và áp dụng các năng lực ở trên. Chuyện bạn thực hành sám hối để tịnh hóa ác nghiệp không phải chỉ là những ác nghiệp bạn nhớ được, mà còn cả những ác nghiệp của những đời trước mình đã phạm.

- Lưu ý là chúng ta cần áp dụng thực hành LIÊN TỤC phương pháp sám hối này.

- Ví dụ, hôm nay bạn lỡ giết một con côn trùng, bây giờ nhớ lại và biết đó là ác nghiệp, bạn thực hành sám hối để tịnh hóa ác nghiệp đó. Ngày hôm sau trong hoàn cảnh nào đó, bạn lại lỡ giết con côn trùng như thế, khi đó bạn biết bạn phạm phải ác nghiệp mà mình đã hứa không tái phạm. Bây giờ bạn đọc kinh hoặc tụng chú để cầu nguyện cho con côn trùng đó. Do bạn suy nghĩ được như thế nên ác nghiệp sẽ nhẹ hơn so với ngày hôm qua.

- Một câu hỏi là ở bước đọc câu chú, kinh Phật để sám hối thì cần phải đọc trong bao lâu? Bạn có thể đọc câu chú hoặc đọc kinh trong vòng vài phút, quãng thời gian bạn thực hành bao lâu không quan trọng mà quan trọng là sám hối phải có đầy đủ 4 năng lực như trên thì mới phát huy hiệu quả của một phương pháp sám hối có khả năng tịnh hóa.

- Khi bạn thiền, đừng nghĩ thiền lâu là có hiệu quả, quan trọng là bạn có thiền đúng phương pháp hay không. Bạn không phải ngồi thiền áp dụng một phương pháp sám hối trong thời gian quá dài, mà có thể ngắt ra vài phút ngưng, rồi thỉnh thoảng áp dụng trong vài phút nữa. Bạn cứ làm liên tục như thế, miễn sao tuân thủ đúng 4 bước và có tính liên tục.

- Khi bạn thực hành phương pháp sám hối theo 4 năng lực như vậy, thì sau một khoảng thời gian bạn có thể có những giấc mơ. Bạn mơ thấy đang bay trên bầu trời hoặc đang tắm dưới nước là những dấu hiệu cho thấy phương pháp sám hối mà bạn đang thực hành có hiệu quả thanh tịnh ác nghiệp và ác nghiệp của bạn đang giảm bớt. Lưu ý rằng giấc mơ như thế chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đang thực hành sám hối có hiệu quả. Có những người không có giấc mơ nhưng không có nghĩa họ thực hành sám hối không hiệu quả.

- Khi bạn áp dụng phương pháp sám hối này, bạn không chỉ nghĩ là bạn sám hối ác nghiệp cho bản thân mình mà còn sám hối cho gia đình của mình, bố mẹ, người thân. Nhờ phương pháp này, bạn có thể giúp cho bố mẹ, con cái, người thân giảm được nhiều ác nghiệp.

- Bước cuối cùng của phép sám hối này là bước kết thúc: Sau khi đã thực hành 4 năng lực sám hối, ở bước cuối cùng này, bạn quán tưởng từ Ruộng Phước có ánh sáng màu trắng như cam lồ chiếu lên đỉnh đầu của mình, tan hết vào trong cơ thể mình và ánh sáng đó cũng chiếu hết vào cả cơ thể của bố mẹ, con cái, người thân trong gia đình và tan hết vào trong người họ. Cả cơ thể của bạn và cơ thể của người thân trong gia đình bạn đều hiện lên trong suốt như pha lê và tất cả mọi người đều sạch hết tất cả mọi ác nghiệp. Đây là bước kết thúc cuối cùng để nhận được sự gia trì từ chư Phật nhằm thanh tịnh mọi ác nghiệp.

- Bài tập về nhà: Hãy nghĩ đến tất cả những ác nghiệp bạn đã phạm phải trong tuần này và thực hành sám hối với đầy đủ 4 năng lực để tịnh hóa những ác nghiệp đó.