12-03-2022
Lamrim 2021
Download MP3

TÓM TẮT BÀI GIẢNG BUỔI 50 -NGÀY 12.03.2022

Ngày Thứ 13

ii. Nghĩ về một vài điểm đặc biệt của nhân quả

1. Nghĩ về khía cạnh đen của nhân quả

2. Nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả

a. Tiến trình nghiệp trắng thật sự

Nghiệp trắng là thiện nghiệp. Khi đã hoàn toàn từ bỏ ác nghiệp thì sẽ có thiện nghiệp.

Không làm việc xấu, chưa phải là thiện nghiệp. Chỉ khi quyết tâm từ bỏ ác nghiệp thì mới có thiện nghiệp. Ví dụ : Không sát sinh chưa phải là thiện nghiệp, phải qua 4 giai đoạn hoàn toàn từ bỏ ác nghiệp thì thiện nghiệp mới được hình thành:

+ Thấy đối tượng nảy sinh ra động lực.

+ Thấy rằng ý định sát sinh là ác nghiệp, sẽ gây ra đau khổ, lỗi lầm

+ Từ bỏ ý định không muốn sát sinh nữa.

+ Quyết tâm từ bỏ hoàn toàn việc sát sinh.

Từ sự quyết tâm từ bỏ thì mới sinh thiện nghiệp.

Các thiện nghiệp khác cũng được hình thành giống như vậy.

b. Dạy về quả báo của nghiệp trắng

Có 3 loại quả báo : quả báo đã thuần thục ( tức quả báo chín muồi); quả báo của nhân và quả báo hoàn cảnh.

+ Quả báo đã thuần thục là quả báo cốt lõi nhất.

Ví dụ : sát sinh quả báo cốt lõi là đau khổ, tổn thọ; ngược lại từ bỏ sát sinh quả báo cốt lõi là hạnh phúc và cuộc sống ít bệnh tật, kéo dài tuổi thọ.

Thiện nghiệp có từ sự quyết tâm từ bỏ ác nghiệp của mình. Công đức có từ thiện nghiệp được tích lũy kể cả khi đang ngủ.

3. Dạy về những cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp cường liệt

Nghiệp cường liệt cho ra kết quả mảnh liệt hơn

+ Cường liệt do ruộng phước

Quả báo của bố thí tăng dần theo đối tượng : bố thí cho người thường, cho cha mẹ, cho người có đức hạnh, cho Bồ tát tại gia hay xuất gia, cho chư Phật, và cho bậc thầy của mình (p 675)

Bố thí cho người nghèo và người bệnh, thì bố thí cho người bệnh công đức sẽ nhiều hơn.

+Cường liệt do đã thọ giới

Đối với người thọ giới khi quyết tâm từ bỏ sát sinh thì thiện nghiệp có nhiều hơn người chưa thọ giới. Tại sao? Bởi vì người thọ giới khi nhận giới đã phát sinh quyết tâm từ bỏ ác nghiệp mạnh mẽ hơn người chưa thọ giới.

+Cường liệt do hành vi đã làm

Bố thí Pháp tốt hơn bố thí tài vật

+Cường liệt do ý định

Nếu người có thọ giới và tụng câu chú Om Mani Padme Hum với mong muốn vì lợi lạc cho chúng sinh thì sẽ có được thiện nghiệp lớn lao hơn người không có giới và chỉ đơn thuần tụng câu chú đó.

Nên hãy có động cơ thiện bất kỳ khi nào đọc kinh hoặc đọc chú, thực hành Phật pháp.Ngoài ra cần có tâm hoan hỉ và hào hứng khi thực hành pháp.

Bài tập :

+ Mỗi ngày chọn từ bỏ một trong 10 bất thiện nghiệp - thực hành thiện nghiệp.

+ Luôn nhắc nhở mình trong lúc thực hành rằng mình đã có nhận giới quy y, hoặc đã thọ giới Bồ Tát.

+ Phát tâm hoan hỉ khi thực hành thiện nghiệp