21-08-2021
Lamrim 2021
Download MP3

Tóm tắt bài giảng tuần 26 – ngày 21.08.2021

Ngày thứ 9

B. TRÌNH TỰ TU TẬP SAU KHI NƯƠNG TỰ MỘT BẬC THẦY

I.Kích thích để rút rỉa tinh hoa từ kiếp người

1. Nhận ra sự may mắn được làm người (trang 455 – quyển 1 GTTLT)

- Phải biết tận dụng lợi lạc của thân người quí báu, nhất là khi có cơ duyên gặp được vị Thầy dạy Phật pháp, cần nỗ lực học giáo pháp Đại thừa và thực hành Phật pháp để không uổng phí đời này

- Phải có tín tâm hiểu được lợi lạc giáo pháp Đại thừa từ đó phát khởi động lực học giáo pháp Đại thừa

(thầy ôn lại những điểm chủ yếu của Lamrim từ ngày 3)

4 tính vĩ đại của pháp Lamrim:

1. Mọi giáo lý đều nhất quán: các hệ thống kinh điển được thống nhất

2. Mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo

3. Dễ dàng khám phá ý thật của Phật: Đức Phật dạy cho ba hạng người (phạm vi nhỏ, trung bình, lớn) thực hành tâm buông xã, tâm bồ đề, chánh kiến

4. Tự cứu mình khỏi những tà hạnh: do xem thường Phật pháp

Cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe pháp:

1. Cách lắng nghe pháp:

+ Quán sát những lợi lạc của việc học pháp: từ bỏ cái xấu, hoàn thiện cái tốt

+ Kính trọng pháp và người giảng pháp

+ Cách thực thụ nghe pháp:

- Từ bỏ 3 lỗi khi nghe pháp:

§ Giống như bình chứa bị lật úp

§ Giống như bình chứa bị hôi hám

§ Giống như bình chứa bị rò rĩ

- 6 thái độ tốt lúc nghe pháp:

§ Khởi tâm xem mình như con bệnh

§ Khởi tâm xem diệu pháp như thuốc

§ Khởi tâm xem Thầy giảng pháp như lương y

§ Khởi tâm xem việc thực hành pháp giống như chữa bệnh

§ Khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh như Phật

§ Khởi tâm mong chánh pháp tồn tại dài lâu

2. Cách giảng dạy pháp:

+ Nghĩ về những lợi lạc của việc giảng Pháp

+ Kính Pháp và bậc Thầy giảng Pháp

+ Nên nghĩ và làm gì lúc giảng Pháp

+ Sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy và những người bạn không nên dạy:

· Chỉ giảng pháp khi gặp pháp khí thích hợp - được yêu cầu từ người thật sự mong muốn nghe pháp.

· Không được nói pháp cho người đang ngồi(khi bạn đang đứng), đang nằm, đang ngồi ở chỗ cao hơn bạn… (26 điều trong Luật tang).

3. Điều cả Thầy và Trò cùng nên làm vào cuối thời giảng

Thầy và trò đều nên hồi hướng công đức, cầu cho giáo lý trường tồn.

Thứ tự những chỉ giáo thực thụ:

Pháp mà bạn đang sắp nghe là pháp gì? Đó là pháp tối thượng thừa, nền giáo lý đưa người may mắn đến Phật quả