17-07-2021
Lamrim 2021
Download MP3

NỀN TẢNG CỦA ĐẠO LỘ

NGÀY THỨ 7

- Lợi ích nương tựa thầy

- Tai hại không nương

NGÀY THỨ 8- TẬN TỤY VỚI THẦY

Tận tụy với thầy qua 2 cách : ý nghĩ và hành động.

QUA Ý NGHĨ:

Ý nghĩ : qua niềm tin và lòng kính trọng đối với thầy ( xem chi tiết trong Ngày thứ 8 trong sách GTTLT)

● Niềm tin : quan hệ thầy trò dựa vào niềm tin lẫn nhau. Tin vào thầy dựa trên nền tảng liên quan đến Phật Pháp, tin vào việc thầy hướng dẫn các vấn đề Phật Pháp.

● Kính trọng : tùy thuộc quan điểm, văn hóa tôn kính của địa phương, quốc gia mình. Điều quan trọng là lòng kính trọng xuất phát từ tâm chân thành.

NGÀY THỨ 9- TẬN TỤY VỚI THẦY QUA VIỆC LÀM (hành động)

IVB. TRÌNH TỰ TU TẬP SAU KHI NƯƠNG TỰA BẬC THẦY

Có được kiếp người thật là quý báu. Nhưng khó khăn để có một kiếp người có giá trị

Điều quan trọng là có được kiếp người với đúng giá trị của một kiếp người.

Ví dụ : Một kg sắt giá trị bao nhiêu phụ thuộc vào sắt đó làm ra sản phẩm gì : làm vật dụng bằng sắt thì sẽ trị giá 30- 40USD; sắt làm thành tiền đồng thì sẽ trị giá vài trăm USD nhưng nếu đem sắt đó làm thành chiếc đồng hồ của một thương hiệu nổi tiếng thì giá trị sẽ là vài nghìn USD.

Giá trị của một đời người tùy thuộc vào cách sống, sống như thế nào thì có giá trị tương ứng như vậy.

IVB 1. KÍCH THÍCH ĐỂ RÚT TỈA TINH HOA TỪ KIẾP NGƯỜI - Kiếp người nhàn mãn ( nhàn rỗi và viên mãn)

Có đời người nhàn mãn không phải ai cũng có được nên khi có được cần phải hiểu được ý nghĩa của điều mình đang có được:

IVB1.1.1.1 May mắn khi có điều kiện là thân người nhàn rỗi khi đã có những điều ta thoát khỏi( xem GTTLT Tr. 456 )

- Tà kiến : quan điểm và suy nghĩ sai lầm về Phật Pháp. Khó khăn và rắc rối đa số xuất phát từ quan điểm sai lầm, khi không tin có nhân quả.

- Thoát khỏi nạn làm súc sinh. Khác biệt với súc sinh là có kế hoạch cho tương lai

- Làm quỷ đói

- Sinh vào địa ngục

- Sinh nơi biên địa

- Mọi rợ, man di

- Ngu si, câm điếc

- Trời trường thọ

Trên đây là 8 điều chướng ngại gây trở ngại để ta có được thân người nhàn rỗi. Hãy nhận thức được sự quý báu khi ta có thân người đã thoát khỏi 8 điều khó khăn trên nhằm có cái nhìn tích cực trong cuộc sống, vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn, trở ngại.

IVB1.1.1.2 Có được viên mãn (xem GTTLT Tr. 460)

- Năm điều thuộc cá nhân

● Được sinh làm người.

● Sinh vào nơi chỗ trung tâm : nơi từng có Đức Phật. Việt Nam có giáo pháp Đức Phật, có người thực hành lời dạy của Đức Phật, có lòng tôn kính đối với người thực hành pháp nên cũng có thể xem là nơi trung tâm.

● Đầy đủ các căn

● Không phạm 5 tội nghịch

● Có niềm tin kiên cố