Tựa sách: Sống Mạnh Mẽ & Hạnh Phúc

Năm xuất bản: 2015

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Số trang: 94

Nội dung

  • Sơ lược tiểu sử Tôn sư Khangser Rinpoche
  • Tạo khác biệt cho cuộc sống
  • Ứng dụng Phật pháp vào cuộc sống và công việc
  • Thư giãn tinh thần và vượt qua căng thẳng
  • Trao đổi Phật pháp với giáo viên
  • Khangser Rinpoche trò chuyện với học sinh
  • Trao đổi với doanh nghiệp